De welbekende RCD heet tegenwoordig Agentschap Telecom

 De Radio Controle Dienst


Hoewel deze dienst heel wat namen heeft gehad in zijn bestaan is de naam
Radio Controle Dienst oftewel RCD bij elke scannerluisteraar wel bekend. En vele (voormalige)
FM piraten hebben persoonijk kennis gemaakt met de opsporingsambtenaren van deze dienst.
Over de werkwijze en de in het verleden gebruikte frequenties en apparatuur is vrij weinig bekend.
Op deze pagina wordt (uit betrouwbare bron) een tipje van de RCD-sluier opgelicht.

Geschiedenis
De Radiocontroledienst van het Staatsbedrijf der PTT is opgericht in 1927. In die tijd lieten de eerste radio-omroepen en radioamateurs van zich horen en stoorden daarmee soms het openbare radio verkeer. Met het populairder worden van de radio in de jaren dertig beginnen in Nederland ook de particuliere lokale radio uitzendingen. Afgezien van het illegale karakter (men moest ook toen al een zendvergunning hebben) waren deze apparaten niet altijd storingvrij voor de legale zenders en ontvangers. Om de illegale zenders op te sporen gebruikt de RCD auto's uitgerust met een gevoelige ontvanger en meetapparatuur.

rcd_1936


Twee of drie van deze peilauto's rijden vanuit verschillende richtingen op de zender af waarna door onderling vergelijken van de luister- en meetresultaten de zender gelokaliseerd wordt. Het zal duidelijk zijn dat een goede communicatie tussen die auto's uiterst belangrijk is. Die communicatie bestaat op dat moment uit telefonisch contact op afgesproken tijden, waarbij men vaak afhankelijk is van particuliere telefoonaansluitingen.
Radiotelefonie, d.w.z. telefoneren via een radiozender en -ontvanger, is in de jaren dertig al goed mogelijk. De apparatuur heeft echter forse afmetingen. In 1934 begint het PTT radiolaboratorium te experimenteren met de bouw van een 'kleine', verplaatsbare zend-ontvanger. De eerste proeven worden genomen met een radioverbinding in het gebied van 60-70 Megahertz. De antenne die hierbij gebruikt moet worden is ' slechts' 1 meter lang.
(Bron: Museum voor Communicatie)

In de jaren 50 wordt in Nederhorst den Berg een begin gemaakt met de bouw van een landelijk meetnet; NERA (NEderhorst den Berg RAdio). Hiermee kan het Nederlandse frequentiespectrum gemonitoord worden. In de volgende decennia wordt dit netwerk landelijk dekkend met een aantal (onbemande) luisterstations strategisch verspreid over het land en bediend vanuit Nederhorst den Berg.

http://scannermuseum.dotnet-services.nl/museumbeeld/speakericon2.jpg Geluidsfragment 1 : Interview met een opsporingsambtenaar van de RCD uit Nederhorst den Berg.

filmpje Filmpje: Van RCD wat herkenbaar is als je het voorgaande geluidsfragment beluisterd hebt.

filmpje Filmpje: Agentschap Telecom, hoe werkt een peilwagen.OCZ > RCD > HDTP > RDR > AT > ...
De dienst heeft in de loop der jaren nogal wat naamswijzigingen ondergaan. OCZ (Opsporing Clandestiene Zenders) was de eerste toepasselijke naam. In die tijd maakt men gebruik van 5 Opel Commodore peilwagens. Op de bijrijderstoel stond een draagbare kast met daarin de peil- en ontvangapparatuur. Later veranderde de naam in de bekende Radio Controle Dienst.
De jaren 70 en 80 waren de hoogtijdagen van de lokale radiopiraten die zeer populair waren en soms ook zeer professioneel opgezet compleet met reclamejingles van de lokale slager en tegeltiek. Het was ook de tijd van de illegale 27 Mc bakkies die vaak met veel vermogen werkten veel storingen op o.a. TV toestellen veroorzaakten. Inmiddels waren de Opel Commoderes wel bekend bij de piraten en ging de RCD gebruikmaken van de Peugeot 405 en 504 stationcar en later de Ford Granada als peilwagens.
In 1989 werd de RCD ondergebracht bij de HDTP (Hoofd Directie Telecommunicatie en Post) van Ministerie van Verkeer en Waterstaat in verband met de privatisering van de PTT. De naam RadioControleDienst veranderd nu in Rijksdienst Radio Communicatie (RDR). In juli 2002 veranderd er weer een en ander en wordt de RDR onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Ook nu volgt er weer een naamswijziging RDR wordt Agentschap Telecom (AT)

rcdapparatuur_kl

Apparatuur uit de OCZ-tijd. Op de bijrijderstoel een "draagbare" kast met daarin alle benodigde opsporings-apparatuur ingebouwd. Aardig om te zien dat ook de RCD gebruikmaakte van een OptiScan-scanner
(klik voor vergroting)

 

Verbindingen
In diverse scannerfrequentieboeken stonden heel wat frequenties die door de RCD gebruikt zouden worden. Zo zou onder andere de 154.0375 en 155.6500 gebruikt worden. De RCD heeft echter nooit van deze frequenties gebruikgemaakt. De crypto die af en toe op 155.650 te horen was werd veroorzaakt door intermodulatie van een politiekanaal op 77.825 MHz in gebruik bij arrestatieteams.
(2 x 77.825 = 155.6500).

De RCD had vanaf de begintijd voor het opsporings- en peilwerk 2 frequenties beschikbaar; 146.500 en 146.550 MHz. Op alle toenmalige PTT-torens werden straalzenders geplaatst welke in verbinding stonden met de NERA. Als er een auto in een bepaalde regio opgeroepen moest worden werd via de straalverbinding een KPN toren in Nederland aangeroepen en via deze kreeg men verbinding met de RCD-auto in de provincie. Op deze manier had men een landelijk dekkend netwerk.
De RCD werkte als eerste instantie in Nederland met spraakversluiering. Tijdens akties werd altijd met enkeltoons inversion-scramble gewerkt. Het aanroepen gebeurde soms wel in "klare taal". De 146.500/550 MHz werd nog tot het GSM tijdperk (1994) gebruikt voor spoedeisende klussen. Voor onderling verkeer zijn later ook nog porto's in gebruik geweest op oude BVD frequenties (160 MHz) of ME (172 Mhz) kanalen maar deze werden zelden gebruikt).

rcdfreqs


In de jaren 80 worden de eerste (PTT) autotelefoonnetwerken in gebruik genomen; ATF-1 en -2. De RCD gaat deze ook gebruiken voor het aanroepen van de voertuigen. Door de landelijke dekking werd er ook via het ALEX-netwerk (Rijkspolitie) gesproken men had hiervoor speciale roepnummers maar ook hier alleen bij noodzaak.
Ook het (KPN) Traxys-trunking-netwerk is nog in gebruik geweest. Tegenwoordig gaat de meeste communicatie gewoon via de GSM en ongetwijfeld zal C2000 ook gebruikt kunnen worden.

Werkwijze en apparatuur
Het oprollen van een aantal zeer grote FM piraten was eigenlijk dweilen met de kraan open. Allereerst werd de zender uitgepeild en dit was soms ook lastig omdat sommige piraten altijd een mannetje op de uitkijk hadden staan naar de witte muizen zoals de RCD'ers ook wel genoemd werden en bij onraad of verdacht rondrijdende auto's werd de zender snel uitgeschakeld.
Nadat de zender uitgepeild was ging de ambtenaar eerst naar het lokale politiebureau alwaar de aktie aangemeld werd. De RCD ambtenaar kreeg dan een politieportofoon mee, om bij lastige klanten direct contact te leggen met HB. Als de ambtenaar al vooraf wist dat het lastige figuren waren, ging de officier van dienst of waarneemde officier van justitie, mee in de auto. Ze melden zich dan in met speciale roepnummers maar alleen bij calamiteiten, in de praktijk werd er weinig gebruik van gemaakt.
De inbeslagname van de zender was al een stuk moeilijker omdat deze soms zeer inventief verstopt was; gegoten in beton of hoog in een mast in een vat met olie. Het grootste probleem was dat de piraat een paar uur na het oprollen van de zender alweer in de lucht was met een nieuwe zender en op een andere lokatie. Door handige vrijwillgers en met geld van reclameboodschappen was er vaak een reservezender beschikbaar. Sommige stations zijn zo wel 16 keer uit de lucht gehaald. Later veranderde de tactiek van de RCD en nam men naast de zender ook alle draaitafels, lp's en andere aangesloten audioapparatuur in beslag.

Een enkele keer kwam het wel eens voor dat de RCD de zender niet makkelijk kon lokaliseren. Dan ging men over tot het volgen van betrokken personen in de hoop dat deze hen naar de zender zouden leiden. Het ging hierbij om een grote aktie waarbij bijna alle auto's en ambtenaren betrokken waren.

Hieronder een opname van een RCD-aktie. Er werd tijdens akties nooit in klare taal gewerkt, behalve via de porto en dan op korte afstand. De opname is door een de-scrambler gehaald die niet helemaal goed stond afgesteld en is daarom nauwelijks te verstaan. Misschien kan iemand dit bestand beter verstaanbaar te maken?

http://scannermuseum.dotnet-services.nl/museumbeeld/speakericon2.jpgGeluidsfragment 2

De "ondertiteling":
Wagen 1: nu staat gepost bij de Rabobank
Wagen 2 en 3 + 4 bevestigen kort met een OK
Daarna komt er verhaal dat ze de Blauwe eend
hebben gevonden samen met de andere bekende auto.
CP melde dat er ook een voertuig staat gepost bij de Pankrasstraat nummer 1
en dat persoon binnen zit en er niets bijzonders is te zien daar.
Wagen 1: wagen 2 + 3 + 4 zijn tijdelijk niet bereikbaar....
En dat 'ECHO' tijdelijk op het bureau zit (politie) en daar bereikbaar is.

IvecoPeilbus

RCD_iveco_interieur

Een IVECO DAILY 'mobiel monitor voertuig'.
De peilantennes zijn verstopt in het verhoogde dak.
Rechts het interieur van de Iveco:
1 = DE ICOM R9000 ONTVANGER.
2 = Het schakelpaneel.
3 = Bandopname apparatuur.
4 = Spectrumanalyzer merk R&S.
5 = RCD ambtenaar met Bosch UHF (politie?)portofoon


De onderstaande foto is gemaakt bij een duits bedrijf en tijdens aflevering van de allereerste Mazda welke was voorzien van toen nieuwe TAIYO peilapparatuur. Deze foto heeft destijds nog een korte periode op de internetpagina van het betreffende Duitse bedrijf gestaan. De RDR was daar toen niet 'gelukkig' mee en de foto is toen op verzoek van de Duitse pagina weggehaald, (maar niet snel genoeg zo blijkt nu).
De peilapparatuur kwam bij TAIYO vandaan. Deze zat gekoppeld aan een Icom IC7000/IC8500/AOR3000/AOR5000
via computer interface. De apparatuur ligt in de kofferbak in een stalen kist vastgezet aan de vloerplaat. De Peilantennes zitten onder een standaard geblindeerd glazen zonnedakje.

rcdauto-mazda_kl

De Mazda 626. Display's zit bij de DUO-passagier rechtsonder naast de middenconsole op een wegklapbare frame welke bij de DUO links tegen het schutbord wegklapt. Bediening zit verstopt tussen de voorstoelen in een midden armsteun/console.
Deze kan uitgeschoven worden tot 40cm lengte naar voren, waardoor je met je rechterhand de ontvanger en peiler kan bedienen. Alles is dusdanig weggewerkt dat als je niet weet waar je op moet letten, je het niet of moeilijk zal vinden. Tenzij je een geoefend scanner-luisteraar of piraat bent natuurlijk...
(klik voor vergroting)Vroeger was het (illegaal) "uitzenden op daartoe niet bestemde frequentie's" een misdrijf. Tegenwoordig wordt het als een economisch delict gezien en zijn de boetes behoorlijk verhoogd. Een inval is niet meer noodzakelijk. Het AT peilt zenders uit en stuurt vervolgens een dwangbeschikking naar de eigenaar van het pand. Dit noemt men een bestuurlijke procedure. Doet de politie, samen met een medewerker van het AT een inval, dan wordt ook een strafrechtelijke procedure in gang gezet.

In maart 2003 start Agentschap Telecom de actie ‘Etherflits’. Om het illegale gebruik van FM omroep frequenties tegen te gaan. De actie richt zich specifiek op illegaal frequentiegebruik in Noordoost Nederland. In dit gebied zijn nog steeds een aantal piraten actief en velen tijdens deze actie uit de ether gehaald.

Het oprollen van zendpiraten is niet de enige taak van de RCD. Storingen op luchtvaart- en politiefrequenties konden ook voorkomen door gebruik van in het buitenland gekochte babyfoons en draadloze huistelefoons met groot vermogen. Klachten over slechte TV- en radio-ontvangst blijken soms door andere apparatuur veroorzaakt te worden. Zo bleek in 2006 een CV-ketel in combinatie met bepaalde thermostaten voor storingen te zorgen.

In maart 2006 heeft een reorganisatie plaatsgevonden bij Agentschap Telekom. De de districtslocaties Zwolle, Eindhoven, Rotterdam en Nederhorst ten Berg zijn samengevoegd naar één centrale ligging in Amersfoort. Het takenpakket van de dienst wordt aangepast aan de snel veranderende communicatietechnologie van deze tijd.

peilautoVW

Een recente VW Passat van
Agentschap Telekom met
antenne-installatie weggewerkt
in de ski-koffer.
(foto: www.minez.nl)

rcdapparatuur_kl2 rcdapparatuur_kl3

agentschaprcdapparatuur_kl4
Aanvullende bronnen:
Agentschap Telecom
Museum voor Communicatie
Radio Octaaf: Als voorbeeld: de geschiedenis van de Amsterdamse radiopiraat Octaaf

Atlantic101: Geschiedenis Hilversumse radiopiraat

De meeste informatie en afbeeldingen op deze pagina is afkomstig uit bekende bron en mag zonder zijn toestemming niet op andere websites of in publicaties gebruikt worden.

© Mark Schutte 2006                                                                                                                       © Geluidsfragment 1 : Edwin van Brakel

 

http://scannermuseum.dotnet-services.nl/museumbeeld/randonder.gif